Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

Організаційний комітет

Соболєва Т.О. відповідальний секретар організаційного комітету – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», к.е.н., доцент

 

Кужель М.Ю. – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», к.е.н.
Лазаренко Ю.О. – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», к.е.н.
Линовицька С.А. – асистент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Оборська С.В. – ст. викладач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Омельяненко Т.В. – професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., доцент

Шатілова О.В. – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», к.е.н., доцент

Остання редакція: 12.02.18