Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

Організаційний комітет

Соболєва Т.О. - відповідальний секретар організаційного комітету -доцентка кафедри менеджменту ДВНЗ  «КНЕУ ім. В.Гетьмана», PhD, доцентка

Батенко Л.П. - професорка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», PhD, професорка

Омельяненко Т.В. - професорка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., доцентка

Голіонко Н.Г. - доцентка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,PhD, доцентка

Ліфінцев Д.С. - доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», PhD, доцент

Прохорова Є.В. - доцентка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», PhD, доцентка

Шатілова О.В. - доцентка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,PhD, доцентка

Оборська С.В. - ст. викладачка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Волохова Г.Л. - асистентка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», PhD

Токарєва З. І. - асистентка кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», PhD