Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

Для авторів

Шаблон_укр

Шаблон_рус

Template_eng

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

1.    Набір тексту тез виконується у редакторі MicrosoftWord6.0, 7.0: шрифт  – TimesNewRoman; міжрядковий інтервал – 1; розміри: абзацу – 10 мм; поля: верхнього, нижнього і лівого поля – 2,5  см; правого – 2,0 см. При наборі формул використовується редактор формул MicrosoftEquation, вмонтований в MicrosoftWord. Графічні об’єкти мають бути згруповані.

2.    Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ім’я автора(ів) (10 шрифт, 1-й інтервал, жирний, курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, е-mail(10 шрифт, 1-й інтервал). Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез (прописними, жирними, 12 шрифт, 1-й інтервал). Нижче, через 1 інтервал (10 шрифт, 1-й інтервал, курсив) подаєтеся анотація (до 300 символів) та ключові слова (3-5 слів). Нижче, через 1 інтервал подається виклад основного матеріалу (до 10 тис. знаків) (12 шрифт, 1-й інтервал). Після тексту, через 1 інтервал, вказується список використаних джерел у порядку посилань у тексті тез (10 шрифт, 1-й інтервал, курсив). Після списку використаних джерел через 1 інтервал дублюються англійською мовою прізвище та ім’я автора(ів) (10 шрифт, 1-й інтервал, жирний, курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, е-mail(10 шрифт, 1-й інтервал), назва статті (прописними, жирними, 12 шрифт, 1-й інтервал), анотація та ключові слова (10 шрифт, 1-й інтервал, курсив).

3.    Рекомендований обсяг тез доповіді – 3-5 стор.

4.    Структура викладення матеріалу: актуальність, постановка завдання, результати дослідження, висновки.

5.    Тези друкують за редакцією авторів. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.

Остання редакція: 20.01.20