Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

Для авторів

Шаблон_укр

Template_eng

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  1. Набір тексту тез виконується у редакторі MicrosoftWord 6.0, 7.0: шрифт  – TimesNewRoman; міжрядковий інтервал – 1; розміри: абзацу – 10 мм; поля: верхнього, нижнього і лівого поля – 2,5  см; правого – 2,0 см. При наборі формул використовується редактор формул MicrosoftEquation, вмонтований в MicrosoftWord. Графічні об’єкти мають бути згруповані.

  2. Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ім’я автора(ів) (12шрифт, 1-й інтервал, жирний, курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, е-mail (10 шрифт, 1-й інтервал). Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез (прописними, жирними, 12 шрифт, 1-й інтервал). Нижче, через 1 інтервал (12 шрифт, 1-й інтервал, курсив) подаєтеся анотація (до 300 символів) та ключові слова (3-5 слів). Нижче, через 1 інтервал подається виклад основного матеріалу (до 10 тис. знаків) (12 шрифт, 1-й інтервал). Після тексту, через 1 інтервал, вказується список використаних джерел у порядку посилань у тексті тез (10 шрифт, 1-й інтервал, курсив). Після списку використаних джерел через 1 інтервал дублюються англійською мовою прізвище та ім’я автора(ів) (12 шрифт, 1-й інтервал, жирний, курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, е-mail (12 шрифт, 1-й інтервал), назва тез (прописними, жирними, 12 шрифт, 1-й інтервал), анотація та ключові слова (12 шрифт, 1-й інтервал, курсив).

  3. Рекомендований обсяг тез доповіді – 3-5 стор.(до 10 тис. знаків).

  4. Структура викладення матеріалу: актуальність, постановка завдання, результати дослідження, висновки (з виділенням кожного пункту жирним).

  5. Тези друкують за редакцією авторів. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.