Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

About the Conference
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman invites scientists, professors, lecturers, assistants, postgraduate students, students, businessmen and interested organizations to take part in the V International Scientific and Practical Conference “Strategic Imperatives of Modern Management” (23-24 April 2020). As a part of the conference will be held Round Table “Sustainability: making our future the cause of the present” (23 April 2020), dedicated to the current issue analysis of the transformation of economy and education relations in terms of sustainability.
 
The Conference’s purpose is to discuss the findings of the latest home and foreign researches in the strategic management, business transformation and management development fields.
 
CONFERENCE SECTIONS:
1. Actual problems of business organization management
2. Trends of strategic partnership development
3. Sustainability concept in business models
4. Prospects for management education development
 
Conference working languages: Ukrainian, English, Russian
 
 
 
Про конференцію
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та кафедра менеджменту запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників бізнесу та зацікавлених організацій прийняти участь у роботі V Міжнародної науково - практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (23-24 квітня 2020 року). У межах конференції буде проведено круглий стіл «Стійкий розвиток: наше майбутнє - завдання сьогодення» (23 квітня 2020 р.), присвячений актуальним проблемам розвитку бізнес-організацій.
 
Мета конференції: обговорення результатів новітніх вітчизняних і закордонних досліджень у сфері стратегічного менеджменту, трансформацій бізнесу та розвитку менеджменту на засадах стійкого розвитку.
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Актуальні проблеми менеджменту організацій
2. Тенденції розвитку стратегічного партнерства
3. Концепція стійкого розвитку та моделі бізнесу
4. Перспективи розвитку управлінської освіти
 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
 
 
 
V Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту" відбулася у дистанційному режимі відповідно до заборони проведення масових заходів з метою запобігання погіршення епідеміологічної ситуації.