Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

About the Conference

Dear colleges, due to the russian military aggression on the territory of Ukraine, the conference "SIMM-2022" is postponed and will take place online on 21, October 2022

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman invites scientists, professors, lecturers, assistants, postgraduate students, students, businessmen and interested organizations to take part in the VI International Scientific and Practical Conference “Strategic Imperatives of Modern Management” (21, October 2022) and Round Table “Challenges for Business: Decision-Making under the Current Conditions” (21, October 2022) scheduled within the conference.

The Conference’s purpose is to discuss the findings of the latest home and foreign researches in the fields of strategic management, business and education transformation, and management development.

CONFERENCE PANELS:

1. Management in conflict-affected and high-risk context
2. Global trends in management transformation.
3. Modern paradigm of strategizing.
4. Sustainable development and business models changing.
5. Dominants of management education development.

 

 

Conference format: online

 

 

The deadline for registration for the Conference is 7, October 2022.

 

Conference working languages: Ukrainian, English

Participation is free of charge

SIMM-2022 APPLICATION FORM

SIMM-2022 Information letter

Detailed Information about the Conference

Про конференцію

У звʼязку із військовою агресією на території України конференція "СІСМ-2022" переноситься та відбудеться онлайн 21 жовтня 2022 р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та кафедра менеджменту запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників бізнесу та зацікавлених організацій прийняти участь у роботі VI Міжнародної науково - практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (21 жовтня 2022 року) та круглого столу «Виклики бізнесу: прийняття рішень за сучасних умов» (21 жовтня 2022 р.), запланованому у межах конференції.

Мета конференції: обговорення результатів новітніх вітчизняних і закордонних досліджень у сфері стратегічного управління та трансформацій бізнесу, менеджменту й освіти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Менеджмент в умовах конфлікту та високих ризиків
2. Глобальні тренди трансфомації менеджменту
3. Сучасна парадигма стратегування
4. Концепція сталого розвитку та зміни моделей бізнесу
5. Домінанти розвитку менеджмент-освіти

 

Формат конференції: онлайн

Кінцева дата реєстрації для участі у конференції – 7 жовтня 2022 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська

РЕЄСТРАЦІЯ СІСМ-2022

СІСМ-2022_інформаційний лист