Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

About the Conference

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman invites scientists, professors, lecturers, assistants, postgraduate students, students, businessmen and interested organizations to take part in the 7th International Scientific Conference “Strategic Imperatives of Modern Management” (May 8, 2024).

The Conference’s purpose is to discuss the outcomes of the latest domestic and international research in the field of strategic management and business, management, and education transformations.

CONFERENCE TRACKS:

1. Business trends and contemporary management challenges

2. Management transformation in the context of transcendence

3. Sustainable development management

4. Eco-social management in the context of European integration processes

5. Digitalization of education and development of management competences

Conference working languages: 

 • Ukrainian
 • English

Conference format: 

 • online

Participation conditions:

 • free of charge

Important dates:

 • by April 15, 2024 – registration of participants through filling out a Google Form; submission to the email km.conference@kneu.edu.uaof a file containing the abstract text (Subject: “Conference SIMM 2024”)
 • May 8, 2024 – joining the discussion of conference participants' presentations

Form of participation:

 • Presentation (report), participation in online discussion, publication of the paper in the conference proceedings (in electronic format) 
 • Participation in online discussion, publication of the paper in the conference proceedings (in electronic format) 
 • Publication of the paper in the conference proceedings (in electronic format)

SIMM-2024 APPLICATION FORM

SIMM-2024 Information letter

SIMM-2024 Poster

SIMM-2024 Agenda

Detailed Information about the Conference

 

Про конференцію

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і кафедра менеджменту запрошують дослідників, науковців, викладачів, докторантів, здобувачів, представників бізнесу та зацікавлених організацій взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (08 травня 2024 року)

Мета конференції:обговорення результатів новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень у сфері стратегічного управління і трансформацій бізнесу, менеджменту та освіти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Бізнес-тренди й виклики сучасного менеджменту

2. Трансформація менеджменту в умовах трансцендентності

3. Менеджмент сталого розвитку

4. Екосоціальний менеджмент в контексті євроінтеграційних процесів

5. Диджиталізація освіти і розвиток управлінських компетентностей

Робочі мови конференції: 

 • українська
 • англійська

Формат проведення конференції: 

 • дистанційний

Умови участі:

 • безкоштовно

Важливі дати:

 • до 15 квітня 2024 р