Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: конференція

Науковий комітет

Лук’яненко Д.Г. – голова комітету – ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор (м. Київ, Україна)
Соболь С.М. – заступник голови комітету – завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., професор (м. Київ, Україна)
Антонюк Л.Л. – проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор (м. Київ, Україна)
Востряков О.В. – декан факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., доцент (м. Київ, Україна)
Анжелковіч М. – декан факультету стратегічного та операційного менеджменту, Університет «УНІОН - Нікола Тесла» (м. Белград, Сербія)
Арсенійович О. – факультет бізнесу і права, Університет «УНІОН - Нікола Тесла», доктор наук, професор (м. Белград, Сербія)
Берідзе Т. – декан факультету економіки і бізнесу Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, PhD, професор (м. Тбілісі, Грузія)
Гагнідзе І. – член представницької Ради Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, факультет економіки і бізнесу, PhD, доцент (м. Тбілісі, Грузія)
Гечбаія Б.Н. – завідувач кафедри менеджменту, факультет економіки і бізнесу, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, віце-президент Наукової академії бізнесу Грузії, д.е.н., професор (м. Батумі, Грузія)
Йохна М.А. – завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, д.е.н., професор (м. Хмельницький, Україна)
Кожушко Л.Ф. – завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства і природокористування, д.т.н., професор (м. Рівне, Україна)
Кузнецова І.О. – завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор (м. Одеса, Україна)
Кузьмін О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор (м. Львів, Україна)
Краєва В. – декан факультету менеджменту та маркетингу Економічної академії імені Д. Ценова, професор (м. Свіштов, Болгарія)
Краснокутська Н.С. – завідувач кафедри менеджменту і оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.е.н., професор (м. Харків, Україна)
Нарманія Д. – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, PhD, професор, (м. Тбілісі, Грузія)
Нацвлішвілі І. – головний спеціаліст Агентства з забезпечення якості Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, факультет економіки і бізнесу, PhD, доцент (м. Тбілісі, Грузія)
Новіков І. – керівник Університету сингулярності, організатор GIC Ukraine, засновник NIAL Group. випускник Лондонської школи економіки і політичних наук, SU Executive Program 2016 (м. Київ, Україна)
Радосавлевич М. – декан факультету бізнесу та права, Університет «УНІОН - Нікола Тесла», доктор наук, професор (м. Белград, Сербія)
Радосавлевич Д. – факультет бізнесу і права Університет «УНІОН - Нікола Тесла», доктор наук, професор (м. Белград, Сербія)
Соловйов В.П. – заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, д.е.н., професор (м. Київ, Україна)
Стрельченок В.Ф. – директор Інституту «Управління і адміністрування» Балтійської міжнародної академії, д.т.н., професор (м. Рига, Латвія)

 

Остання редакція: 21.12.17